Oferta Firmy

Zakres działania firmy obejmuje spedycję morską i drogową, maklerską obsługę ładunków oraz doradztwo w zakresie transportu i spedycji. Zakres świadczonych przez nas usług spedycyjnych obejmuje załadunek i rozładunek towaru, magazynowanie, dystrybucje i odprawy celne.

Spółka z o.o. NAVITRANS obsługuje rocznie, łącznie ponad milion ton różnego rodzaju ładunków w portach Gdańska i Gdyni.

Wśród towarów przez nas obsługiwanych są między innymi:

* nawozy sztuczne ( zjednostkowane, luzem oraz płynne);
* chemikalia (stałe oraz płynne - również niebezpieczne);
* kawa i kakao ( w postaci surowej lub przetworzonej);
* ładunki skonteneryzowane;
* złom;
* koncentraty paszowe.

Klientom naszym oferujemy korzystne i konkurencyjne warunki współpracy. Każdy klient naszej firmy ma prawo do indywidualnego negocjowania cen i zasad współpracy.

Chcąc poprawić jakość naszej działalności, do obecnie oferowanych usług spedycyjno - transportowych, dołączyliśmy obsługę w zakresie działalności Agencji Celnej na terenie Gdańska i Gdyni. Wierzymy, że poszerzenie naszej oferty przyczyni się do większego zainteresowania świadczonymi przez nas usługami w zakresie obrotu towarowego z zagranicą. Agencja Celna Navitrans działa na podstawie zezwolenia nr 797 Prezesa Głównego Urzędu Ceł. W celu zapoznania się z naszą ofertą cenową za świadczone usługi prosimy o kontakt z nami.

Navitrans Sp z o.o. Gdynia
  • Spedycja Krajowa
  • Spedycja Międzynarodowa
  • Agencja Celna
  • Eksport
  • Import
  • Tranzyt
  • Doradztwo
  • © Copyright 2005 Navitrans. All Rights Reserved.