Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY

NAVITRANS Spółka z o.o.
ul. Świętojańska 18/5
81-368 Gdynia

Tel.: (+48 58) 660-90-48, 660-46-38
Tel./Fax: (+48 58) 660-90-47
e-mail: info@navitrans.pl
  info@navitrans.it2.pl

Konta bankowe: WBK S.A. I o/Gdynia
Nr konta:
77 1090 1102 0000 0001 0248 2709

NIP: 586-015-82-23

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS Nr 0000062936. Kapitał Zakładowy Spółki
80 000 zł.

DZIAŁ SPEDYCJI

Tel.: (+48 58) 660-46-64, 660-46-65
Fax: (+48 58) 660-46-39
Tel.kom.: (+48) 0669-998-986
e-mail: forward@navitrans.pl
  forward@navitrans.it2.pl

PLACÓWKI W PORCIE GDAŃSKIM

"Basen Górniczy" - rejon przeładunkowy
Tel.: (+48 58) 343-70-08
Fax: (+48 58) 343-77-85
Tel.Kom.: (+48) 0603-848-302
  (+48) 0693-079-442

AGENCJE CELNE

Oddział Gdynia:
ul. J. Wiśniewskiego 31
81-183 Gdynia
Tel./ fax: (+48 58) 621-31-33
e-mail: acgdy@navitrans.pl
  acgdy@navitrans.it2.pl

Jadwiga Struzik
Tel. kom.: (+48) 0601-061-655

Marek Buławski
Tel.kom.: (+48) 0502-562-560

e-mail: acgda@navitrans.pl
  acgda@navitrans.it2.pl

DZIAŁ KONTENEROWY

ul. Wiśniewskiego 31
81-183 Gdynia
Tel./fax: (+48 58) 621-34-98

Kontakt:
  Iwona Kobus (+48) 0605-273-727
  Grzegorz Borawski (+48) 0605-041-944

e-mail: container@navitrans.pl
  container@navitrans.it2.pl

Navitrans Sp z o.o. Gdynia
  • Spedycja Krajowa
  • Spedycja Międzynarodowa
  • Agencja Celna
  • Eksport
  • Import
  • Tranzyt
  • Doradztwo
  • © Copyright 2005 Navitrans. All Rights Reserved.